Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldalt a Lead Travel Kft. üzemelteti.
 
A Lead Travel Kft. kijelenti, hogy teljes mértékben figyelembe veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit.
 
Az Ön személyes adatai, (név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben.
 
A Lead Travel Kft. kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtása, valamint információ szolgáltatás céljából használja fel (pl. hírlevelek, reklámanyagok küldése), valamint az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül 3. személynek nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. bankkártyás fizetés esetén adatok hitelesítése). Az adatok megismerésére jogosultak, mint lehetséges adatkezelők, azaz a Lead Travel Kft. adott tevékenységet végző munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak cégünk felé.
 
Hírleveleinkben folyamatosan szeretnénk tájékoztatni Önt aktuális ajánlatainkról, amihez az Ön személyes adatait is felhasználjuk. Amennyiben nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja.
 
Az adatkezelés időtartama: a Lead Travel Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Ön adatait.
 
Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön követelésére kijavítjuk. Kérése esetén a tárolt adatokat töröljük.
 
Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken.
 
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
 
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő (Lead Travel Kft.) ellen bírósághoz fordulhat.
még töltünk